מדיניות הפרטיות


מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה 16 לאפריל, 2020]

פרטיות

1. אנחנו, איי.אס.איי מיכשור מדעי לישראל בע"מ איי.אס.איי, מס' חברה 520030784 ("איי.אס.איי") המפעילה מספר אתרי אינטרנט ובכלל זה https://www.isil.co.il/ (כל אחד "האתר" וביחד "האתרים"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע. מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע, לרבות, אך לא רק, המידע הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו ("שירותים") בכל אחד מאתרי החברה, מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.

2. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש") והיא חלה על כל שימוש ו/או צפייה באתר בין אם באמצעות מחשב/ מכשיר סלולארי ו/או כל אמצעי אחר. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) ("המידע") כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

3. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות.

4. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

 

מי אנחנו

חברת איי.אס.איי מיכשור מדעי לישראל בע"מ הינה חברה העוסקת, בין היתר, במכירת ציוד רפואי, ציוד מעבדות וציוד מיגון למגוון צרכים.

איי.אס.אייאיסוף מידע 

5. על מנת שנוכל לספק לך את השירותים הניתנים על ידנו, אתה נדרש למסור מספר פרטים. מסירת פרטי המידע שתתבקש לספק אינו נדרש על פי חוק, אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי מידע אלו, תיפגע איכות השירות הניתן לך על ידינו באופן משמעותי ובמקרים מסוימים, לא נוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

6. השימוש במידע ייעשה לצרכי אספקת השירותים וצרכי איי.אס.איי, כמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות איי.אס.איי ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות איי.אס.איי ומטרותיה.

 

מידע אישי 

7. במהלך השימוש באתר תתבקש למסור מידע אישי וכדלקמן:

א.

ב. בעת רכישת מוצר תתבקש לספק פרטי מידע אישי, הכוללים, בין היתר: שם, כתובת משלוח, כתובת משלוח חשבונית , כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ופריטי מידע נוספים אשר הנך מעוניין לספק במעמד הרישום.

ג. ככל שאתה פועל בשם יישות משפטית, נבקש לקבל מידע אודות תפקידך בחברה.

8. כמו כן, ייתכן שאיי.אס.איי תאסוף מידע נוסף בדבר פרטים הקשורים לפעילותך באתר, לרבות, אך לא רק, רכישות שביצעת בעבר באמצעות האתר מידע המתקבל כתוצאה מהשימוש באתר, ובכלל זה כתובות IP, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר אליהם גלשת, דו"חות של תקלות טכניות והדפדפן בו נעשה שימוש והצעות שעניינו אותך. איי.אס.איי (ו/או מי מטעמה) אוספת את המידע בעת ביקורך ושימושך באתר. איי.אס.איי תאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה באתר לצרכי מחקר, קבלת החלטות ושיפור חווית המשתמש והתאמת האתר, תכניו והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים באתר. 

9. איי.אס.איי מתחייבת כי כל מידע אודות המשתמשים באתר נשמר ומוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). 

10. האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

11. הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו. 

 

שימוש במידע 

12. המידע שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של איי.אס.איי ("המאגר"), אשר נשמר בהתאם להוראות הדין. 

13. אנו משתמשים במידע שנאסף ממך על מנת לספק לך את השירותים ובכלל זה למטרות הבאות: 

• יצירת קשר עם המשתמשים לצורך מתן הצעות, עדכון אודות סטאטוס רכישה וכן מענה לפניות משתמשים;

• משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ומוצריו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר; 

• גביית תשלומים בגין המוצרים שנמכרו באתר;

• מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכותו ומתן שירותים טכניים נוספים;

• איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם מבקר משתמש, תאריך ושעות הביקור, מיקום הגישה, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן של המשתמש שולח בכל פעם בה הוא מבקר באתר כגון כתובת ה- IP של המחשב שלו, סוג הדפדפן ודף הרשת שביקר בו לפני הכניסה לאתר; והכל על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות המשתמשים;

• ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;

• מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;

• אחסון המידע בבסיסי הנתונים של איי.אס.איי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע;

• הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;

 

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

14. איי.אס.איי תהא רשאית למסור מידע על המשתמשים לחברות קשורות לאיי.אס.איי ו/או לצדדים שלישיים המעמידים לאיי.אס.איי שירותים לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים למשתמשים במסגרתו בכלל זה: 

• שירותי סליקה ותשלום;

• שירותי דיוור ישיר;

• חברת משלוחים לצורך אספקת הרכישות;

 

15. אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, מעבר לאמור בסעיף ‎15 לעיל, אלא בנסיבות המפורטות להלן:

• אם יתקבל בידי איי.אס.איי צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו; 

• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין איי.אס.איי ו/או מי מטעמה;

• שמירה והגנה על זכויותיה וקניינה של איי.אס.איי;

• במקרה שהמשתמש יפר איזה מתנאי השימוש באתר ו/או מתנאי מדיניות הפרטיות או יבצע או ינסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים על ידי איי.אס.איי;

• הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין איי.אס.איי ו/או מי מטעמה;

• בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך. 

 

דיוור ישיר 

16. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לאיי.אס.איי ליצור עמו קשר בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצרים , וכן כל הודעה אחרת, ויראו בזאת את המשתמש כנותן את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצרים, וכן כל הודעה אחרת, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים. יובהר כי הסכמה זו של המשתמש חלה הן ביחס למוצרים ושירותים מסוג הדומה למוצרים והשירותים המוצעים או המופיעים באתר והן ביחס למוצרים ושירותים מסוג השונה מן המוצרים והשירותים הללו.

17. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: isi@isil.co.il); ו/או (2) פניה בכתב לאיי.אס.איי בכתובת: שחם 32 פתח תקווה. בעשותך כן איי.אס.איי תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לאיי.אס.איי והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר. 

 

Cookies 

18. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

19. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

 

אבטחת מידע

20. אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך.

21. עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

22. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

23. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של איי.אס.איי ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

24. לידיעתך, בשום מקרה איי.אס.איי לא תפנה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל 

25. אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ואיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת שימושך, הנך מסכים להעברה האמורה. 

 

קישורים לאתרים אחרים

26. יתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו. 

 

ויתור 

27. איי.אס.איי לא נושאת באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולת איי.אס.איי להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין איי.אס.איי נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה.

 

יצירת קשר

28. אתה יכול לקבל פרטים אודות המידע האישי שנאסף אודותיך על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת הדוא"ל: isi@isil.co.il); ו/או (2) באמצעות פניה בכתב לכתובת שחם 32 פתח תקווה ובכל מקרה שבו הנך: (1) מעוניין לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; (2) מעוניין לעדכן את המידע; (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) מעוניין למחוק את המידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו להלן). אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק. 

 

29. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

 

בכתובת הדוא"ל: isi@isil.co.il

בטלפון: 03-9232202 שלוחה 106

כתובתנו : שחם 32 פתח תקווה