Search categories or free text

דיספנסר למילוי חוזר של אלכוג'ל - מיכל 500 מ"ל


דיספנסר איכותי בנפח 500 מ"ל למילוי חוזר של אלכוג'ל או נוזל אחר לשטיפה. ניתן להעמיד או להתקין על קיר בעזרת הרוזטה המצורפת

לריכשית המוצר לחץ כאן